За нас

История

ОУ,, Христо Ботев“, с. Мосомище е учебно заведение с ясен облик  и традиции в УВП, наследник на възрожденския стремеж към наука и образование на първите просветни дейци от Мосомище.

Според запазени и до днес документи още през 1835 год.към храма,, Свети Никола“ е открито гръцко килийно училище.

Началото на светското образование в Мосомище е поставено през далечната 1879 год., когато учителят Ангел Иванов, ученик на прочутия  даскал Господин от гр.Неврокоп, създава първото светско българско училище.

Населението на Мосомище няколко пъти строи  училище: през 1910 год., в което се провеждат учебни занятия до 1937 год. През 1937 тод. е построена по-съвременна сграда, но само с шест учебни стаи на два етажа. Поради по-големия брой на учениците през следващите години допълнително са изградени две пристройки към основната сграда, а киносалонът до училището е преустроен в гимнастически салон.

През 2005 год. е направен основен ремонт на училището, след който сградата на училището се превърна в сигурна и модерна учебна сграда, в която се обучават децата на с.Мосомище от  1.- 7.клас. Всяка година базата на училището се осъвременява и модернизира, за да отговаря на повишените съвременни изисквания  за водене на високоефективен учебен процес.

Като своя мисия ОУ ,, Христо Ботев“ определя формиране на интелектуално и житейски подготвени личности с изразено гражданско съзнание и поведение; обучение според  държавните образователни изисквания; възпитание в дух на демократизъм, себеуважение, уважение към околните и толерантност във взаимоотношенията с другите.