Проекти

НТ „Заедно в изкуството и спорта“ – 2023/2024 г.

Клуб „Баскетбол“ – момичета с ръководител Стоян Москов

Клуб „Футбол“ – момчета с ръководител Стоян Москов

НП „България – Образователни маршрути“ 2023/2024 г.