Занимания по интереси

         Групи 2022 / 2023 г.

  1. Туризъм – ръководител Стоян Москов 

  2. Художествено слово – ръководител Галина Кобакова 

  3. Модерни танци – ръководител Рени Прашкова