Занимания по интереси

         Групи 2023 / 2024 г.

  1. Туризъм – ръководител Стоян Москов 

  2. Художествено слово – ръководител Галина Кобакова 

  3. Танци – ръководител Рени Прашкова