Занимания по интереси

         Групи 2021 / 2022 г.

  1. Дигитална фотография – ръководител Магдалена Караянева 

  2. Туризъм – ръководител Стоян Москов 

  3. Художествено слово – ръководител Галина Кобакова 

  4. Училищен театър – ръководител Илияна Тинчева