Занимания по интереси

         Групи 2019 / 2020 г.

  1. Компютърна графика

  2. Дигитална фотография

  3. Туризъм

  4. Художествено слово

  5. Чети и играй

  6. Моето здраве

  7. Математика