7. клас

Дати:

1. Български език и литература – 13 юни 2023 г.

2. Математика – 16 юни 2023 г.