7. клас

Дати:

1. Български език и литература – 11 юни 2021 г., начало 09.00 часа

2. Математика – 14 юни 2021 г., начало 09.00 часа

3. Чужд език (по желание на ученика) – 15 юни 2021 г., начало 09.00 часа