7. клас

Дати:

1. Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа

2. Математика – 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа

3. Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа