7. клас

Дати:

1. Български език и литература – 14 юни 2022 г.

2. Математика – 16 юни 2022 г.

3. Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г.