Олимпиада – Знам и мога

Ще се проведе на 21.01.2023 г. от 9 часа.