Олимпиада – Знам и мога

Ще се проведе на 25.01.2020 г. от 9 часа.