Подкрепа за успех

Групи 2020/2021 г.

  1. Български език и литература – 1 клас
  2. Български език и литература – 3 клас
  3. Математика – 4 клас
  4. Английски език – 5 клас
  5. Български език и литература – 6 клас
  6. Математика – 7 клас