Административни услуги

Заявление за прием в първи клас

Заявление за валидиране на компетентности

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за признаване от чужбина

Правила за валидиране на документи

Правила за издаване на дубликати

Правила за преместване на ученици

Правила за приемане на ученици в пети клас

Правила признаване документи от чужбина I-VI клас

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Заявление за приемане на ученик