Колектив

Любка Димитрушева – директор

Мариета Джугданова – счетоводител

Валентина Пелтекова – старши учител, начален етап на основното образованието

Илияна Тинчева – старши учител, начален етап на основното образованието

Димитрия Циркова – учител, начален етап на основното образованието

Анжела Фидошева – старши учител, начален етап на основното образованието

Рени Прашкова – учител в ЦДО група начален етап на основното образованието

Десислава Ламбрева – учител в ЦДО група начален етап на основното образованието

Галина Кобакова – старши учител по Български език и литература

Магдалена Караянева – старши учител по Английски език и История и цивилизации

Божидар Ташков – Старши учител по Математика и физика

Стоянка Бирова – старши учител по Информационни технологии/ Компютърно моделиране, Технологии и предприемачество

Стоян Москов – учител по Физическо възпитание и спорт

Стефка Дюлгерова – учител в ЦДО група прогимназиален етап