Колектив

  1. Любка Димитрушева – директор

2. Мариета Джугданова – счетоводител

3. Валентина Пелтекова – старши учител, начален етап на основното образованието

4. Илияна Тинчева – старши учител, начален етап на основното образованието

5. Димитрия Циркова – учител, начален етап на основното образованието

6. Анжела Фидошева – старши учител, начален етап на основното образованието

7. Рени Прашкова – учител в група ЦДО начален етап на основното образованието

8. Десислава Ламбрева – учител в група ЦДО начален етап на основното образованието

9. Галина Кобакова – старши учител по Български език и литература

10. Магдалена Караянева – старши учител по Английски език и История и цивилизации

11. Божидар Ташков – Старши учител по Математика и физика

12. Стефка Дюлгерова – учител в Информационни технологии/ Компютърно моделиране, Технологии и предприемачество

13. Стоян Москов – учител по Физическо възпитание и спорт

14. Тодор Либяховски – старши учител в група ЦДО прогимназиален етап