Ученически парламент

Състав на Ученическия парламент

 1. Анна Картулева – председател
 2. Анна Копривленска
 3. Екатерина Минчева
 4. Александра Илиева
 5. Васил Попов
 6. Илия Пандев
 7. Николай Донков
 8. Таня Костадинова
 9. Ивон Ламбрева
 10. Кръстина Майсторова
 11. Ивайла Разложка
 12. Георги Джугланов
 13. Иван Минчев
 14. Цветелина Валюкова
 15. Василена Бакърова
 16. Костадин Попов
 17. Татяна Илиева
 18. Димитрина Чолакова
 19. Мартин Попов
 20. Велина Ляскова