Ученически парламент

Състав на Ученическия парламент

 1. Велина Ляскова – председател
 2. Андреа Атанасова Чуркова
 3. Лазар Божидаров Лясков
 4. Александра Илиева
 5. Васил Василев Попов
 6. Катерина Илиева Мангалова
 7. Ангел Атанасов Чурков
 8. Таня Иванова Костадинова
 9. Ивон Петрова Ламбрева
 10. Кръстина Петрова Майсторова
 11. Ивана Илиева Панчева
 12. Кристиян Иванов Солев
 13. Иван Димитров Минчев
 14. Стела Стефанова Хаджидиманова
 15. Василена Илиева Бакърова
 16. Илияна Георгиева Дафкова
 17. Татяна Георгиева Илиева
 18. Димитър Тодоров Дамбалов
 19. Красимир Георгиев Дафков
 20. Никол Бориславова Стайкова