Обществен съвет

Състав на Обществения съвет:

Костадин Гърков – председател

Мария Донкова – протоколчик

Гергана Демерджиева – член

Николина Карагьозова – член

Мария Пулева – представител на общината

Мария Янева – член (резерва)

Кристина Минчева – член (резерва)

Величка Палаханова – представител на общината (резерва)

Валентина Адамова – член (резерва)

Ася Йовчева – член (резерва)