Обществен съвет

Състав на Обществения съвет:

Мария Донкова – председател

Даниела Чуркова – протоколчик

Елена Донкова – член

Йонита Димитрова – член

Мария Пулева – представител на общината

Мария Янева – член (резерва)

Кристина Минчева – член (резерва)

Величка Палаханова – представител на общината (резерва)

Николина Карагьозова – член (резерва)