Човекът и обществото

Един по-различен час по Човекът и обществото в 4. клас по темата – Органи за управление в Република България. На четвъртокласниците гостуваше г-жа Анна Донкова – кмет на населеното място, като представител на местната власт. С голям интерес учениците слушаха Read More …