„Дайте ми опорна точка и аз ще повдигна Земята.“ Условието за равновесие на лоста провериха шестокласниците днес.

„Дайте ми опорна точка и аз ще повдигна Земята.“ Условието за равновесие на лоста провериха шестокласниците днес. 49Вие и 48 други 49Вие и 48 други