Учители и ученици от ОУ ,, Христо Ботев” участваха във велопоход, посветен на Деня на безопасността на движението – 29 юни. Инициативата е част от мерките, заложени в областната План-програма за повишаване на обществената ангажираност и чувствителност по темата за БДП.