Днес отбелязваме 149 г. от рождението на Гоце Делчев. Учениците Анна Копривленска, Ана-Мария Панчева и Калина Хаджидиманова участваха в конкурса, организиран от Общинската комисия за борба срещу провивообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Гоце Делчев „Рисуваме лика на Гоце Делчев“.