Учениците от ОУ „Христо Ботев“ отбелязаха тържествено предстоящия празник на Народните будители с различни инициативи: изготвяне на табла и презентации, щафетно четене на откъси от „История славянобългарска“, изпълнение на стиховете, посветени на Будителите.