Здравейте!

Здравейте, това е официалния сайт на Основно училище „Христо Ботев“, с. Мосомище. Тук винаги ще намерите актуална информация за всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците.